Noema poskytuje domácí zdravotní péči s působností ve Šluknovském výběžku, Varnsdorfsku a Krásnolipsku

+420 412 332 780

kontaktní formulář

Noema poskytuje domácí zdravotní péči s působností ve Šluknovském výběžku, Varnsdorfsku a Krásnolipsku

+420 412 332 780

kontaktní formulář

Něco málo o nás...

Domácí zdravotní péče je odbornou péčí o nemocného v domácím prostředí. Jsme tu pro všechny z vás, kteří chcete pečovat o své nejbližší a nevíte si rady s některými úkony nebo potřebujete při tomto nelehkém úkolu pomoci.

Naším posláním a velkou snahou je usnadnit pacientům průběh nemoci, navrátit jim soběstačnost, zhojit rány. Pomáháme také s péčí v posledních dnech a chvílích lidského života. Pak jsme připraveni ošetřit, poradit a podpořit všechny zúčastněné.

Domácí zdravotní péči poskytujeme od února 1993 v oblasti celého Šluknovského výběžku. Službu zajišťují naše zkušené registrované všeobecné sestry 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z nemocnice

Člověk
je bohatý tím,
co učiní pro druhého.Johann Wolfgang Goethe

Publikováno: 3.7.2017 | Autor: admin

Odbornou péči poskytuje celkem 8 všeobecných sester a 2 fyzioterapeutky.
Dbáme na kvalifikaci, další vzdělávání, profesionální přístup a příjemné
vystupování všech pracovníků.
Rádi za vámi přijedeme, pomůžeme,
poradíme a uplatníme naše zkušenosti.
Největší odměnou pro celý náš kolektiv
je spokojený klient i jeho příbuzní.

Naše modrá auta můžete potkávat po celém výběžku.

Domácí zdravotní péče je zaměřena:

 • na udržení a podporu zdraví
 • navrácení zdraví , sebeobsluhy a soběstačnosti
 • zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných
 • zajištění klidného umírání
 • podporu pečujícím, příbuzným

Co je zapotřebí, abychom Vám mohli pomoci s ošetřováním Vašeho blízkého?

Vzhledem k tomu, že zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, stačí domluvit péči s praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici a kontaktovat nás.
Vše další už zařídime sami.

Výhody domácí zdravotní péče

 • zdravotní péče je poskytována ve vlastním prostředí domova což má velký vliv na psychickou pohodu pacienta
 • blízkost rodinných příslušníků
 • je péčí zcela individuální = zaměřená jen na jednoho konkrétního pacienta
 • umožňuje zkrácení pobytu v nemocnici
 • pacient nemusí být převážen na ošetření – odběry,převazy, rehabilitace, cévkování
 • odpadá riziko nemocničních nákaz
 • zdravotní pojišťovny hradí až 3 návštěvy denně

Výhody domácí zdravotní péče

Prováděné Výkony

Publikováno: 3.7.2017 | Autor: admin
 • Odběry biologického materiálu – krev, moč, výtěry
 • Aplikace injekcí, inzulinu, infůzí
 • Převazy všech druhů ran – akutní, chronické, pooperační
 • Ošetření stomií, výplach střev
 • Cévkování, zavedení permanentních katétrů
 • Cvičení po úrazech, mozkových příhodách, operacích, kondiční cvičení na posílení svalů a zvýšení celkové kondice
 • Kontrola celkového zdravotního stavu, měření fyziologických funkcí – krevního tlaku, pulsu,
 • Měření hladiny cukru v krvi pomocí glukometru
 • Péče o ležícího, umírajícího člověka

Používáme profesionální zdravotnické vybavení

Jehly, stříkačky, glukometry, tonometry, prostředky pro moderní hojení ran, injekční dávkovač, odsávačky, antidekubitní matrace, toaletní křesla, polohovací lůžka, chodítka,...

Reference

Mnohokrát děkuji Vám všem za vaši obětavou práci a lidský přístup

Mnohokrát děkuji Vám všem za vaši obětavou práci a lidský přístup

Mnohokrát děkuji Vám všem za vaši obětavou práci a lidský přístup k vašim pacientům. Je vidět, že tuto práci náročnou fyzicky, ale zejména psychicky neděláte jen pro peníze. Člověk vaši pomoc dlouhá léta nepotřebuje a tak teprve v nouzi toto vše dokáže ocenit.

Ať vám Bůh dá zdraví a sílu a vašim rodinám pochopení, ač někdy si vás dost neužijí.

Ještě jednou děkuji.

S úctou

Jana Lipská

více zde
Chci vyjádřit touto cestou veliké poděkování všem sestřičkám z Noemy

Chci vyjádřit touto cestou veliké poděkování všem sestřičkám z Noemy

Chci vyjádřit touto cestou veliké poděkování všem sestřičkám z Noemy (komplexní domácí péče) Rumburk za jejich profesionální péči a přístup k nám - seniorům. Při mých kontrolách u lékaře v děčínské nemocnici bylo vždy konstatováno perfektní ošetření.

Sestřičky mne ošetřovaly každý den - včetně sobot, nedělí a svátků - a to po velmi dlouhou dobu. Velmi oceňuji jejich obětavost, laskavost a přátelský vztah. Vřelé díky a moc si vážím, že takovouto zdravotní službu v našem městě máme, a přejeme si, aby stále existovala. Skláním se s úctou.

více zde
Milé sestřičky, Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za vaší skvělou péči a pomoc

Milé sestřičky, Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za vaší skvělou péči a pomoc

Milé sestřičky,

Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za vaší skvělou péči a pomoc, kterou jsem od Vás dostala, když jsem byla upoutána na lůžku. Hodně mi to pomohlo a ráda na Vás vzpomínám. Děkuji.

více zde
Chtěla bych velmi poděkovat všem sestřičkám z Noemy

Chtěla bych velmi poděkovat všem sestřičkám z Noemy

Dobrý den,

chtěla bych velmi poděkovat všem sestřičkám z Noemy, které během vánoc navštěvovali mého přítele a pomáhaly mu se zdravotní péčí. Velmi děkuji za ochotu, vlídné a milé zacházení a příjemné slovo. Jste úžasný.

více zde

Vyslovuji tímto poděkování všem sestřičkám z Noemy

Vyslovuji tímto poděkování všem sestřičkám z Noemy, které mne od jara pravidelně navštěvovaly a které svým přístupem, způsobem léčby a vlídným slovem napomohly k mému vyléčení bércových vředů. Dle toho soudím, že NOEMA si zaslouží všeobecné úcty. Děvčata, dokázaly jste více než léčba na kožním. Díky!

Eduard Steun

MUDr. Pavla Beránková s rodinou

Děkuji sestrám z Noemy za péči o mou maminku Elišku Koštálovou. Maminčin zdravotní stav se postupně zhoršoval. Dělali jsme si starosti, co bude, až na tom bude hůř. Když před třemi lety přestala chodit, začaly k ní docházet sestřičky a problém byl vyřešen. Mohla jsem chodit do práce a maminka mohla být doma, kde byla tak ráda. Byla to péče profesionální, laskavá, prvotřídní. Sestřičky, ještě jednou vám moc děkujeme. Přejeme vám krásné Vánoce a hodně zdraví a sil do nového roku!
MUDr. Pavla Beránková s rodinou

Eszeniová

V životě každého člověka přijdou těžké chvíle. Pro mne nastaly v okamžiku, kdy můj manžel těžce onemocněl. Nejhorší situace však přišla, až když byla diagnóza nemilosrdná - už není pomoci. Blížící se odchod z tohoto světa jsem dokázala zvládnout jen s obětavou pomocí sester z Noemy. Jejich pomoc v péči o manžela a duševní podpora mi velmi pomohla umožnit manželovi důstojný odchod. Velké poděkování patří též paní MUDr. Vavříkové, která se mnou vše sdílela až do konce. Pomoc Noemy a MUDr. Vavříkové se dá slovy těžko vyjádřit. Moc děkuji, že tu jste a že jste v těžké chvíli byly se mnou. Děkuji.
Eszeniová

Manželé Kabelkovi, Rumburk

Naše velké poděkování patří sestřičkám z pečovatelské služby Noema, které se o nás již několik let pečlivě, zodpovědně a s láskou starají. Jsou naší jistotou v nouzi, zázemím a přítelem. Děkujeme mnohokrát.
Manželé Kabelkovi, Rumburk

Ludmila Cieglerová

Ráda bych veřejně poděkovala všem sestřičkám pod vedením Ludmily Votavové za jejich výbornou péči pří ošetřování mé opařené nohy. Jinak bych denně musela jezdit na převazy. Jejich péče byla odborná a vynikající, proto všem vřelý dík. Jsem velice spokojena.
Ludmila Cieglerová

Mgr. Eva Džumanová

Vážená paní Votavová,
dovolte, abych Vám vyslovila veliké poděkování za pomoc při zajištění péče o naši dlouholetou kolegyni z radnice paní Danušku Buškovou, která již bohužel není mezi námi. Jejím největším přáním bylo, aby mohla zbývající dny svého života prožít doma mezi svými nejbližšími a ve svém prostředí. I přes její velmi vážný zdravotní stav jí toto bylo umožněno a po převozu z Prahy měla díky Vaší ochotě zajištěné pomůcky a následně i péči.

více zde

Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči o mou maminku

Dobrý den, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za péči o mou maminku. Děláte úžasnou věc a za to Vám patří dík. Maminka zemřela dnes ráno a díky vám se jí odcházelo snad lehčeji. Děkuji moc.

Vážené a milé zdravotní sestřičky v Rumburku

Vážené a milé zdravotní sestřičky v Rumburku.
Děkuji vám ze srdce všem za poskytnutou pomoc moji manželky v léčení její těžké dlouhé nemoci, kterou jste vykonávaly s láskou bez odříkání ač nebyla naší českou národností, ale slovanského původu (Polská), ale ctila český národ jako svůj vlastní. Za Vaší další lidskou práci ve zdraví ať vám pomáhá Bůh.
Děkuje manžel

Upřímně a z celého srdce děkuji všem sestřičkám z pečovatelské služby Noema

Upřímně a z celého srdce děkuji všem sestřičkám z pečovatelské služby Noema, které obětavě a s láskou pomáhaly mé matce pečovat a ošetřovat mého těžce nemocného otce. Bez jejich pomoci bychom těžce zvládali splnit jeho poslední přání, odejít z tohoto světa v prostředí, které mu bylo nejbližší, a to je domov. Jsme rádi, že jsme mu toto jeho poslední přání mohli splnit. Ještě jednou upřímný dík.
Rodina

Kdo se o Vás nebo Vaše blízké bude starat?

Ludmila

Ludmila

vedoucí sestra

Věra

Věra

všeobecná sestra

Chlaudie

Chlaudie

všeobecná sestra

Renata

Renata

zástupce vedoucí sestry

Taťána

Taťána

všeobecná sestra

Lenka

Lenka

všeobecná sestra

Jana

Jana

všeobecná sestra

Martina

Martina

všeobecná sestra

Denisa

Denisa

všeobecná sestra

Klára

Klára

všeobecná sestra

Hanka

Hanka

všeobecná sestra

Martina

Martina

všeobecná sestra

Stáňa

Stáňa

všeobecná sestra

Petra

Petra

fyzioterapeutka

Kamila

Kamila

fyzioterapeutka

Kariéra

Publikováno: 30.3.2017 | Autor: admin

Pokud hledáte smysluplnou práci a baví vás pracovat v přátelském kolektivu, zkuste práci u nás. Jestliže vás naše nabídka zaujala nebo pokud potřebujete více informací napište nám přes níže uvedený formulář,  e-mail nebo nám zavolejte přes telefon uvedený v kontaktech na konci stránky.

NABÍZÍME:

 • perspektivní pracovní místo
 • příjemný kolektiv
 • variabilní pracovní dobu
 • dobré platové podmínky
 • další vzdělávání v oboru
VÍCE INFORMACÍ >

POŽADUJEME:

 • všeobecná sestra s registrací
 • praxe nejméně 5 let v oboru (z toho 3 roky u lůžka)
 • aktivní řidič
 • práce o víkendech
 • spolehlivost
 • schopnost empatie
 • vůle se neustále vzdělávat
 • asertivní komunikace

Kontaktní formulář

ADRESA

NOEMA - komplexní domácí péče, s.r.o.
Luční 283/27
408 01 Rumburk

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

+420 412 332 780 (se záznamníkem)
+420 723 042 857 (pohotovostní telefon)
noema@noema-rumburk.cz


PRACOVNÍ DOBA

Dostupnost- nepřetržitě 24/7

Zpracování osobních údajů (GDPR)