{txt_nahoru}
Publikováno: 3.7.2017 | Autor: administrátor

Vážená paní Votavová,
dovolte, abych Vám vyslovila veliké poděkování za pomoc při zajištění péče o naši dlouholetou kolegyni z radnice paní Danušku Buškovou, která již bohužel není mezi námi. Jejím největším přáním bylo, aby mohla zbývající dny svého života prožít doma mezi svými nejbližšími a ve svém prostředí. I přes její velmi vážný zdravotní stav jí toto bylo umožněno a po převozu z Prahy měla díky Vaší ochotě zajištěné pomůcky a následně i péči.

Vážená paní Votavová,
dovolte, abych Vám vyslovila veliké poděkování za pomoc při zajištění péče o naši dlouholetou kolegyni z radnice paní Danušku Buškovou, která již bohužel není mezi námi. Jejím největším přáním bylo, aby mohla zbývající dny svého života prožít doma mezi svými nejbližšími a ve svém prostředí. I přes její velmi vážný zdravotní stav jí toto bylo umožněno a po převozu z Prahy měla díky Vaší ochotě zajištěné pomůcky a následně i péči.
Velmi si vážíme Vašeho laskavého přístupu a ochoty, se kterou jste s námi jednala. Veliké poděkování patří Vašim sestřičkám, jejichž profesionální a lidský přístup pomohl rodině v jejich nejtěžší chvíli. Jsem opravdu potěšena , že zde Vaše firma působí a upřímně Vám přeji mnoho úspěchů ve Vašem nelehkém, ale o to potřebnějším a významném poslání.
V úctě
Mgr. Eva Džumanová
starostka města

{txt_dolu}